ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

There Are Cümleleri


there are cümleleriİngilizcede "there are" bir kalıptır ve "...vardır" anlamına gelir. Aslında "there" ile "to be" fiili yan yana gelerek bu kalıbı oluşturur; dolayısıyla kalıp "there was/were" (vardı), "there will be" (var olacak), "there should be" (var olmalı) biçimlerinde de kullanılır.
Aşağıdaki örnekler there are kalıbını anlamanıza yardımcı olacaklardır:

There must be no mistake. --> Hata olmamalı.

There are 365 days in a year. --> Bir yılda 365 gün var.

There is always a tomorrow for everybody. --> Herkes için bir yarın vardır.

There is no evidence of murdery. --> Cinayete dair hiç bir kanıt yok.

There are ten text books per class. That should be enough! --> Sınıf başına on kitap düşüyor. Bu yeterli olmalı.

There are one teacher for fifty students in the school. --> Bu okulda her elli öğrenciye bir öğretmen düşer.

If there is no rain at the weekend, the match will not be cancelled. -->Eğer hafta sonu yağmur yağmazsa, maç iptal edilmeyecektir.

There's nothing else to compare with you! --> Hiç birşey seninle boy ölçüşemez!
There was a meeting in İstanbul last weekend. --> İstanbul'da geçen haftasonu bir toplantı vardı.

There must be something wrong. -->Bir yerde, birşey yanlış olmalı.

There will be no second life. --> İkinci bir hayat olmayacak.

There is no need for you to worry about that! --> Bu konuda endişe etmene gerek yok!

There are six candidates for the presidency. Just one of them will be selected. --> Başkanlık için altı aday var. Yalnızca biri seçilecek.

There should be an investigation. --> Bir araştırma yapılması gerekiyor.

Should there be a monument here? --> Burada bir anıt olmalı mıydı?

There were such a lot of girl in the cinema. --> Sinemada o kadar çok kız vardı ki.

There are too many people in the party. --> Partide çok fazla insan var.

There used to be a lot of ice on Bosphorus in 1950's. --> 1950'lerde Boğaziçi'nde çok buz vardı.

Is there any question about that? --> Bu konuda herhangi bir soru var mı?

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Have Got Cümleleri


Özne Cümleleri


Olay Cümleleri


Since For Cümleleri


Ön Yargı Cümleleri


Ünsüz Benzeşmesi Cümleleri


Kalıp Cümleleri


Tatil Cümleleri


Which Cümleleri


Did Soru Cümleleri


Arapça Tercüme Cümleleri


Bilgisayar Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.